45 jaar S.V.Diana

Beschouwing over de periode 5-februari 1957 t/m 5-februari 2002

 

De oprichting

S.V.Diana is opgericht op 5 februari 1957 door 16 mensen.

De officiŽle verenigingsnaam is Dubbeldamse schietvereniging Diana

In hetzelfde jaar groeide het ledental al naar 37 leden.

 

Welke accommodaties zijn er gebruikt

De eerste jaren werd in een garagebedrijf geschoten (A v d Ban), dit was midden tussen vrachtautoís in.

En vanaf 1968 t/m 1973 was er een schietbaan onder de preekstoel in de kelder van de Maranathakerk in Dubbeldam nabij de Gravensingel.

Al vanaf het begin waren er contacten met schietverenigingen in onze omgeving, met name Zwijndrecht en Oudekerk a d IJssel.

Het was in deze tijd uitsluitend een geweer vereniging.

In die tijd leken de veiligheidsregels ook nog niet zo erg streng.

Er ligt in de verslagen vast dat er diverse keren ruiten achter de schietbaan kapotgeschoten zijn en dat er dwars door een muur zo een kippenhok is in geschoten, nu is dit niet denkbaar.

Vanaf 1973 had de schietvereniging hun eerste eigen clubgebouw op het terrein van L.Valk aan de Dubbelsteijnlaan 41.

Vanaf 7 juni 1986 schieten wij als S.V.Diana in Dordrecht op de locatie in de Brands Buysstraat 2.

 

Andere Disciplines

Pas in 1974 krijgt het bestuur een verzoek om een pistool aan te schaffen, en dit gebeurt dan ook.

Rond 1987 word serieus een aanvang gemaakt met karabijn schieten.

Momenteel is het zo dat het pistoolschieten de grootste belangstelling geniet, dan komt karabijnschieten en dan pas geweer.

Dat geweerschieten op de laatste plaats staat komt vooral door de hoeveelheid aan spullen die nodig zijn bij geweerschieten en welke dan ook meegesjouwd moeten worden van en naar de vereniging en wedstrijden.

S.V.Diana is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie. Afgekort tot KNSA, hierdoor zijn alle schutters lid en is ieder die bij Diana schiet ook automatisch verzekerd.

 

Wedstrijden

Via de KNSA wordt ook deelgenomen aan diverse Districtscompetitieís en Nederlandse Kampioenschappen. Er zijn een heel aantal schutters van Diana die hier aan meedoen.

Ook worden er wedstrijden in het Samenwerkingsverband Drechtstreek waar Diana ook toe behoort gedaan.

En dan is er voor alle schutters van Diana de interne verenigings competitie.

 

De jeugd en lucht afdeling

De jeugd en lucht afdeling schiet ook de interne competitie, district en postwedstrijden en ook is er een regelmatig een treffen tussen S.V.Doublet uit Hulten en S.V.Diana. Binnen de lucht-disciplines worden ook afdelings, district en nationale kampioenschappen gehouden. Wij proberen altijd van de partij te zijn.

 

Leeftijdsopbouw van de leden

Wij hebben leden Vanaf 14 jaar en momenteel tot 80 jaar.

Vanaf 1986 is het leden aantal gaan groeien naar het huidige aantal.

Dit was ook hard nodig vanwege de financiŽle verplichtingen die waren aan gegaan vanwege de hypotheek.

Net als bij het gebouw aan de Dubbelsteijnlaan is aan het hele gebouw gestalte gegeven door zelfwerkzaamheid van diverse zeer betrokken leden welke de kar getrokken hebben.

 

Leden aantal

De vereniging heeft nu zoín 160 leden. Waaronder zowel vrouwen als mannen en Jeugd.

 

 

Aspirantleden

Nieuwe leden komen alleen binnen via een wachtlijst en zijn als er een uitnodiging komt om lid te worden verplicht 3 avonden schietinstructie te volgen, Dit omvat veiligheid, omgang met al onze wapens en disciplines en het leren raken van het doel.

Ook kunnen we via de wachtlijst de instroom van nieuwe leden goed doseren, zo kunnen we aspirant-schutters ook beter volgen .

De nieuwe leden blijven zeker 3 maanden aspirant lid, en na gebleken geschiktheid kunnen ze door de toelatingskommissie worden voorgedragen aan het bestuur om als lid te worden aangenomen.

Men kan alleen voor de toelatingscommissie worden opgeroepen als er een bewijs van goed gedrag t.b.v. de schietsport is.

In dit soort verenigingen staat uiteraard de schietsport voorop, en voor wapenmaniakken en ander cowboy gedoe is zeer beslist geen plaats.

Het is dus ook niet zo van, ik wil een wapen en ik word daarom lid van een schietvereniging.

Op deze grond wordt een aspirant lid beslist geweigerd.

 

Eigen Wapen

Men komt alleen voor een eigen wapen in aanmerking als men minimaal een jaar lid is, men voldoende schietbeurten heeft en een wapen nodig heeft om zijn persoonlijke resultaten te verbeteren.

Door de politie word van iedere verlofhouder elk jaar bij verlenging van het verlof bekeken of deze voldoende en regelmatig verdeeld over het jaar geschoten heeft, zo niet kan er een waarschuwing uitgedeeld worden of verlenging kan worden geweigerd.

In dat geval moet de schutter al zijn wapens en munitie inleveren.

 

Toekomstverwachtingen

Wij verwachten de eerste jaren gewoon te kunnen doorschieten zoals we nu al doen, en vooral aan veel wedstrijden en kampioenschappen te kunnen deelnemen met onze schutters

De leden hebben de wens geuit om 50 meter banen die ook geschikt zijn voor zwaarkaliber te bouwen, maar hierin schuilen nog al wat problemen.

Wij hebben een recht van opstal voor 25 jaar en hebben dus nog tot 2011 recht van opstal, om ons zwaar in de schulden te steken voor een jaar of 9 is zinloos.

De gemeente Dordrecht geeft ons geen duidelijkheid of wij de termijn van recht op opstal op een of andere wijze kunnen verlengen, zolang dit niet duidelijk is kunnen wij niet gaan uitbreiden.

 

Terug